Fordele for de frivillige

For den enkelte frivilige kan der være forskellige fordele ved deltagelsen i frivilligt arbejde afhængigt af interesser, ressourcer og situation. Ser vi på, hvorfor mennesker generelt vælger at engagere sig som frivillige, er nogle af de mest almindelige motiver:

Fordelene kan være af en anden karakter for mennesker, som føler sig ensomme og uden for fællesskabet eller som er vant til at blive betragtet som brugere i stedet for bidragsydere. For dem handler det netop ikke om, hvor de kan søge hjælp, men hvor de kan hjælpe til og være en nyttig og eftertragtet ressource. Det giver den enkelte mulighed for at ændre deres selvbillede, reducere deres ensomhed og at forbedre livskvaliteten. De frivillige foreninger fra vores spørgeskemaundersøgelse fremhæver følgende fordele for de frivillige:

SFI’s frivillighedsundersøgelse peger på forskellige begrundelser for være frivillig. De to topscorere er at gøre noget på et område, som optager en, og at deltage i et fællesskab. Dernæst følger at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet, og at blive mere tilfreds med sig selv. På femte- og sjettepladsen følger at lære nyt og få praktisk erfaring. De mere karriereorienterede begrundelser som at få et bevis eller noget til ens CV scorer ikke så højt som de øvrige begrundelser.