Gensidig relation

Det er et dilemma, når vi med fokus på mangfoldig rekruttering på en gang fremhæver den enkeltes ressourcer og samtidig udpeger mennesker, som kan have særlige forudsætninger eller kræve en særlig indsats at rekruttere og fastholde. Det kan nemlig give den enkelte en følelse af, at man er anderledes eller reelt ikke er en ligeværdig del af fællesskabet. Vi må omvendt også erkende, at der er grupper, som ikke føler sig velkomne i de frivillige foreninger, og at nogen føler sig ekskluderet og diskrimineret i det danske samfund. Og at nogen har brug for en ekstra håndsrækning for at blive og vedblive med at være frivillig.

Vi kan derfor ikke komme uden om dilemmaet, men det er vigtigt, at der er tale om en gensidig relation, hvor I og den frivillige har gavn af hinanden. Det er ikke altid nok, at vi siger, at alle er velkomne, eller at vi tildeler roller til nye frivillige. Der skal mere til, og man føler sig ikke nødvendigvis som en del af fællesskabet, fordi man får en opgave at udføre eller et bord at sidde ved. Faren kan være, at de nye frivillige oplever at være endnu mere uden for og derfor stopper som frivillig – og måske aldrig kommer tilbage. Essensen er, at den enkelte på sine egne præmisser og ud fra sine ønsker og behov bliver en vigtig del af foreningen og frivilliggruppen. 

Det betyder ikke, at I skal undgå at stille krav til de frivillige, eller at I bare skal tilrette aktiviteter og tilbud for at imødekomme deres individuelle ønsker. Den gensidige relation forudsætter nemlig et hensigtsmæssigt match mellem jer og den frivillige, som i sidste ende handler om, hvad I har brug for til at opfylde foreningens formål.

Det er for at imødekomme dilemmaet derfor yderst vigtigt, at I opbygger et velfungerende system til at rekruttere, fastholde og lede frivillige. Og det er det, vi her på siden vil forsøge at give jer inspiration til og viden om.