Bliv lidt endnu

Pleje af de frivillige handler om at skabe et imødekommende, anerkendende og socialt godt miljø. Det er en fordel med klare opgave– og ansvarsfordelinger med medbestemmelse og fleksible muligheder for at udføre arbejdet. Det er ligeledes en fordel, at de frivillige får vejledning og mulighed for at udvikle sig socialt og fagligt.

Det er vigtigt at være opmærksom på den enkeltes motivation for at være frivillig - og at huske, at deres motiver kan ændre sig over tid. Pleje af frivillige bør derfor løbende tilpasses og imødekomme de individuelle behov, så de frivillige i overensstemmelse med jeres forventninger kan udvikle sig til gavn for den enkelte og for jeres forening. Nogle gode råd i forhold til fastholdelse af borgere med anden etnisk baggrund:

Det kan anbefales at have en nedskreven frivilligpolitik, hvor der er klare retningslinjer for den frivillige indsats – hvad forventer I af de frivillige, og hvad kan de frivillige forvente af jer? Det kan være med til at synliggøre de fælles rammer og værdier for den frivillige indsats og imødekomme vanskelige situationer. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet en guideline til at udarbejde en frivilligpolitik, som kan findes på deres hjemmeside.

Giv støtte

Gennem det frivillige arbejde kan der opstå mange forskellige spørgsmål eller eventuelle problemer og bekymringer, som er vigtige at følge op på og drøfte. Derfor kan det være vigtigt, at de frivillige har mulighed for at søge støtte og vejledning løbende og gennem planlagte frivilligsamtaler med en leder eller en frivilligkoordinator.

Frivilligsamtalen giver de frivillige en mulighed for se på dagligdagen, hvor det er muligt at reflektere over eget arbejde og derigennem få ny indsigt. Det handler også om at få belyst det, der går rigtig godt, og på denne måde bruge de positive erfaringer konstruktivt.

En række eksempler på situationer, der kan arbejdes med i frivilligsamtalen:

Formålet med frivilligsamtalen er:

Støtte og vejledning handler således ikke kun om håndtering af problemer. De giver mulighed for bedre dialog i jeres organisation, hvor alle opfordres til at give udtryk for deres udfordringer, meninger og forslag. Det giver også mulighed for at give positiv feedback og fortsat at motivere de frivillige og er dermed et kraftfuldt værktøj, når det kommer til fastholdelse af frivillige.