Find de frivillige

I rekrutteringen af borgere med anden etnisk baggrund er det vigtigt at være bevidst om mangfoldigheden i forhold til motivation, færdigheder, forventninger og baggrund; der er eksempelvis stor forskel på at være født og opvokset i Danmark, at være udvekslingsstudent eller at være flygtning. Begrebet frivilligt arbejde kan også variere fra land til land, da det ikke er alle lande, der har samme tradition for demokratisk opbyggede og uafhængige frivillige organisationer.

Det kan derfor kræve en mere detaljeret forklaring om, hvordan frivilligt arbejde er organiseret og om værdierne bag. For at sikre klar kommunikation kan det være nyttigt at have svar på forskellige spørgsmål som:

At komme i kontakt med en ny målgruppe kræver en opsøgende indsats. Det er ikke sikkert, I kan bruge almindelige metoder til at rekruttere frivillige såsom omtale i lokal presse, pjecer og opslag relevante steder. Det er heller ikke sikkert, at jeres netværk er tilstrækkeligt, fordi det forudsætter, at I kender nogen fra målgruppen, eller at foreningen er kendt af målgruppen. Frivilligjob.dk eller Volunteering.dk kan være et godt sted at søge efter frivillige uden for netværket, men kan for nogle også opleves som en barriere, da det kan virke meget formelt, fordi mange opslag ligner almindelige jobannoncer med fokus på specifikke arbejdsopgaver og ønskede kompetencer hos de frivillige. Det er alligevel vigtigt at bruge forskellige rekrutteringskanaler, da motiver, ressourcer, situation og potentielle indgange til det frivillige arbejde kan være vidt forskelligt.

Ansigt til ansigt opfordringer

SFI undersøgelsen konkluderer, at opfordringer eller det at blive spurgt er en af hovedårsagerne til at begynde som frivillig. Hele 52 % af de frivillige angiver opfordringer som anledningen til at blive frivillig, men for ikke-vestlige indvandere er det kun 25 %, som oplever at blive spurgt. Derfor er det oplagt med en målrettet indsats over for borgere med anden etnisk baggrund for at fortælle om de mange muligheder inden for den frivillige verden og for at opfordre dem til at blive frivillig.

En oplagt måde er ansigt til ansigt og en mere personlig dialog via oplæg eller personlige møder, hvor I kan fortælle om jeres forening og om muligheder og fordele ved at være frivillig hos jer. Det giver også mulighed for en mere detaljeret forklaring af, hvad frivilligt arbejde er, og hvordan det er organiseret. Hvis det er muligt, så brug en rollemodel, som målgruppen kan identificere sig med, da det kan skabe tryghed og signalere, at foreningen er for alle. Den opsøgende indsats kræver måske en større indsats end normalt, men chancen for succes er desto større.

Den nemmeste måde at komme i kontakt med målgruppen er at undersøge, om der er folk i netværket, som har kontakt med dem – spørg f.eks. de frivillige, venner, familie, kollegaer osv. Andre relevante parter at tage kontakt til er:

En god måde at nå flere på en gang er i forbindelse med lokale aktivitetsdage, torvedage, kulturarrangementer eller ved at arrangere korte præsentationer på steder, hvor borgerne i forvejen kommer. Et oplæg kan indeholde en kort beskrivelse af jeres forening, jeres aktiviteter, arbejdsopgaver og muligheder og ikke mindst fordelene ved at være frivillig i netop jeres forening. 

Skriftlig kommunikation

Det kan være nyttigt at supplere den mundtlige kommunikation med skriftlig information i et let forståeligt sprog, hvor I præsenterer jeres forening. Hvis det er muligt, kan I oversætte det til andre sprog eller som minimum til engelsk. Den skriftlige information i form af flyer, plakater, postkort eller foldere kan medbringes til arrangementer eller oplæg, så deltagerne kan tage det med hjem. I kan samtidig med fordel placere dem på steder, hvor de potentielle frivillige befinder sig, såsom kultur- og medborgerhuse, biblioteker, borgerservice, uddannelsesinstitutioner og i idrætshaller.

Online rekruttering

Nogle borgere med anden etnisk baggrund har i mindre grad adgang til sociale netværk, som kan opfordre dem til at engagere sig i frivilligt arbejde. De adskiller sig samtidig ifølge SFI’s frivilligundersøgelse ved, at der er en større procentdel end personer med dansk oprindelse, som er blevet frivillig på grund af egen interesse. Det kan netop skyldes, at de ikke i så høj grad bliver opfordret og derfor er nødt til selv at være opsøgende. Det kan være et argument for at søge efter frivillige via online medier, fordi der her netop søges efter frivillige udenfor netværket.

Frivilligjob.dk og volunteering.dk kan derfor være gode redskaber for dem, der ikke bliver opfordret af deres netværk, og for de organisationer og initiativer, der ønsker at rekruttere uden for deres netværk. Frivilligjob.dk har ligeledes vist sig som en rigtig god indgang for mennesker, der ikke i forvejen har været frivillige, da ca. 42 % af alle ansøgere aldrig har været frivillige før. Volunteering.dk har eksisteret siden 2013 som en pendant til frivilligjob.dk på engelsk og henvender sig til mennesker, der ikke taler dansk eller som har begrænsede danskkundskaber.

I kan læse gode råd til online rekruttering her på hjemmesiden.