Før I starter

Inden I går i gang med at rekruttere frivillige, er det en god idé at afklare jeres forventninger. Det er vigtigt, at I har opbakning på alle niveauer i foreningen, så I kan sikre, at de frivillige bliver en naturlig del af foreningens fællesskab, hvilket kræver, at alle viser respekt for hinandens forskelligheder. Det kan være en fordel at få afklaret/diskuteret følgende:

I forberedelsen kan det være hensigtsmæssigt at være bevidst om forskellige barrierer internt i jeres forening og hos de potentielle frivillige for at imødekomme disse.

Barrierer for de ​​frivillige kan være:

Barrierer for foreninger og de ​​frivillige koordinatorer kan være:

Barrierer kan ifølge vores undersøgelse blandt foreninger, der bruger frivilligjob.dk, være sproglige og kulturelle eller handle om manglende organisatorisk kapacitet og ressourcer samt viden om, hvordan man rekrutterer og fastholder andre typer frivillige.