Alle skal have positiv særbehandling

I ethvert fællesskab eller forening findes der bestemte rammer og usynlige normer, som kan medføre, at nogen føler sig mere velkomne end andre. Som ny kan det derfor være svært at tage del i fællesskabet, da man kommer til en sammenhæng, hvor man føler, at de andre kender hinanden og ved, hvordan tingene fungerer. Derfor er det vigtigt at bruge tid på en god introduktion til jeres forening, jeres værdier og aktiviteter samt at spørge om de frivilliges motivation og forventninger. På den måde kan I etablere et godt match mellem frivillig og opgave.

For de nye frivillige kan det i starten være en god ide at have en kontaktperson, som de kan henvende sig til med spørgsmål og for at få hjælp. De kan på den måde opbygge tillid til den ene person og derigennem til hele foreningen. Hvis de frivillige føler sig trygge, kan de ligeledes være mere tilbøjelige til at dele bekymringer og potentielle udfordringer. Det vil også bidrage til at motivere dem og til at opretholde deres engagement.

Grundlæggende handler det om at have fælles procedurer for alle nye frivillige, fordi standardprocedurer viser, at I er gennemsigtige og behandler alle på samme måde. Samtidig er det vigtigt at have en individuel tilgang til hver enkelt frivillig og at overveje deres særlige evner, motivation, færdigheder og forventninger. Vær åben, stil spørgsmål og lyt for at forstå deres baggrund, interesser og ønsker. Man kan lidt polemisk sige, at alle frivillige uanset baggrund eller situation skal have den samme positive særbehandling.

For at tage hensyn til den enkelte og for at skabe det gode match kan følgende være en god ide:

Det er vigtigt at være ærlige i vurderingen af den frivilliges muligheder for at blive frivillig hos jer, og om I kan imødekomme den frivilliges ønsker og behov. Hvis jeres interne arbejdsgange eksempelvis er afhængige af en omfattende skriftlig kommunikation, eller hvis jeres primære funktion er rådgivning, så kan sprogbarrierer være for stor en hindring eller kræve for mange hensyn. Hvis I ikke er i stand til at tilbyde de nødvendige rammer, så henvis dem gerne til det nærmeste frivilligcenter eller til andre steder i jeres netværk, hvor de kan blive frivillige.